hero

Vadovo kūrybinė laboratorija. Pozityvių nuostatų formavimas.

Vadovo kūrybinė laboratorija. Pozityvių nuostatų formavimas.

Kaišiadorių švietimo ir sporto centras
2024-02-02
Kęstučio g., Kaišiadorys
Pagrindinis mokymosi programos, skirtos švietimo įstaigų vadovų, įvairių tipų švietimo įstaigų komandų kompetencijų tobulinimui, tikslas – tobulinti švietimo įstaigose dirbančių pedagogų kompetencijas, siekiant profesinio augimo, asmeninio meistriškumo. Kompetencijos suvokiamos kaip asmens bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų bei žinių visuma, reikalinga sėkmingai profesinei veiklai ir esanti pagrindas sėkmingai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Jos atitinka švietimo tikslus ir yra grindžiamos pagarba asmens orumui ir savitumui, tikėjimu kiekvieno žmogaus galimybėmis, mokymosi visą gyvenimą samprata, puikiu švietimo, mokymosi supratimu, žmogaus pažinimu, demokratiško vadovavimo principų išmanymu. Ypač svarbus programos turinyje numatytų kompetencijų vertybinis aspektas bei galutinis programos rezultatas – vadovų, pedagogų kompetencijų raiška praktikoje, elgesio demonstravimas savo veikloje bei to elgesio įtaka pagrindiniams mokyklos veiklos rezultatams – mokinių asmenybės brandai, pasiekimas ir pažangai. Programos turiniu siekiama vadovų, pedagogų kuriamos empatijos, savitarpio pagalbos, pasitikėjimo, partnerystės ir bendradarbiavimo ir kokybės kultūros Lietuvos švietimo įstaigose.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kaišiadorių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 860061864
Renginio vieta