hero

Kūrybinga ir atsakinga mokytojo veikla šiandieninėje matematikos pamokoje

Kūrybinga ir atsakinga mokytojo veikla šiandieninėje matematikos pamokoje

Kretingos rajono švietimo centras
2024-02-22
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
Matematika yra svarbi šiuolaikinio žmogaus ugdymo sritis. Atnaujintos matematikos programos kelia daug iššūkių mokytojams ir mokiniams, nes mokytojams reikia tinkamai suplanuoti pamoką, permąstyti mokymo metodus ir strategijas, įtraukiančias mokinį į aktyvų mokymąsi, tobulinantį šiuolaikinius matematinius įgūdžius. Geras matematikos mokymas ugdo moksleivio gebėjimus, lavina intelektą ir formuoja bendruosius darbo įgūdžius, plėtoja jo vertybines nuostatas, stiprina nusiteikimą bei gebėjimą mokytis. Matematikos atnaujinto ugdymo turinys, jo perteikimo būdai ir tam naudojami metodai turi padėti moksleiviui susiformuoti į mokymosi sėkmę ir matematikos mokymosi prasmingumą orientuotas nuostatas bei bendruosius ugdymo tikslus atitinkančių vertybių sistemą. Efektyvinant matematikos mokymąsi mokytojai turi skatinti mokinius susipažinti su naujais mokymo ir mokymosi proceso pokyčiais ir specifika naudojant įvairius mokymo(si) metodus. Matematikos mokymosi įgūdžių ugdymas turi būti paprastesnis ir motyvuojantis mokinius. Ši programa padės matematikos mokytojams plėtoti ir tobulinti turimas ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijas, reikalingas gerinant ugdymo kokybę. Mokymuose, praktinės veiklos metu, bus išbandoma, kaip mokyti, nagrinėjami patyriminio matematinio ugdymo ypatumai, matematikos sąvokų, metodų, matematinių modelių, ryšių įvairioms situacijoms analizuoti supratimas bei taikymas, bus praktikuojamasi, kaip stiprinti mokymo plano modeliavimą, kaip mokinius motyvuoti, kaip vertinti ir analizuoti mokinių pažangą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta