hero

Šiuolaikinės technologijos ugdymo procese

Šiuolaikinės technologijos ugdymo procese

Tauragės švietimo centras
2024-02-06
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
Programa skirta bendrojo lavinimo, pagrindinių, gimnazijų, įvairių dalykų mokytojams. Kompiuterinės technologijos vis labiau skverbiasi į švietimą, daro įtaką įvairių dalykų mokymui ir mokymuisi, visam ugdymo procesui. Keičiantis visuomenės poreikiams ir lūkesčiams, sėkmingam XXI a. mokiniui lieka svarbu įgyti bendrąsias kompetencijas, kurioms iš(si)ugdyti naudingi ne tik tradiciniai mokymo ir vertinimo būdai, bet ir sparčiai besivystančios IKT. Kūrybingas mokytojas, kombinuodamas tradicinius mokymo metodus ir pasitelkęs IKT teikiamas galimybes, mokymo procesą padaro patrauklų mokiniams bei pasiekia norimų rezultatų. Seminaro metu mokytojai bus supažindinti su įvairiais internetiniais įrankiais, jų galimybėmis bei panaudojimu ugdymo procese. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta