hero

Anglų kalbos kursai, A2 lygiu

Anglų kalbos kursai, A2 lygiu

Elektrėnų švietimo paslaugų centras
2024-03-18
Rungos g. 5, Elektrėnai
Tikslas - tobulinti anglų kalbos teorines žinias ir kalbinius gebėjimus A2 lygiu ir gilinti lingvistinę, sociolingvistinę ir pragmatinę kompetencijas, reikalingas bendraujant su užsienio kalba kalbančiaisiais. Programos uždaviniai 1. suvokti užsienio kalbą kaip sociokultūrinės tikrovės dalį ir tarpkultūrinio bendravimo priemonę; 2. gebėti suprasti sakytinius tekstus, tobulinant recepcijos strategijų taikymą (suprasti paprastus trumpus pokalbius programos temomis, trumpus, aiškius ir paprastus skelbimus ir pranešimus, kai kalbama bendrine kalba normaliu tempu ir aiškiai tariama); 3. gebėti suprasti rašytinius tekstus, tobulinant recepcijos strategijų taikymą (suprasti trumpų tekstų programos temomis temą ir pagrindinę informaciją. Rasti reikiamą informaciją nedidelės apimties informaciniuose tekstuose, kuriuose yra keletas nežinomų žodžių); 4. gebėti reikšti mintis žodžiu ir raštu, taikant produkavimo strategijas (kalbėti taisyklingai vartojant paprastas gramatines struktūras. Pateikti klausimų ir reaguoti į paprastus pasakymus. Dalyvauti pokalbyje. Rašyti trumpus tekstus paprastais sakiniais apie save ir artimiausią aplinką, naudojantis pavyzdžiu ir (arba) pagalbine medžiaga); 5. gebėti bendrauti žodžiu, raštu gyvai bei virtualioje erdvėje, naudojant interakcijos strategijas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Elektrėnų sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ala.pupininkiene@espc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 852834270
Renginio vieta