hero

Besiruošiant atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui

Besiruošiant atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui

Tauragės švietimo centras
2024-02-01
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
Kadangi jau yra parengti Kompetencijų ir Vaiko raidos aprašai ir pradinio, pagrindinio ir dalies vidurinio ugdymo programų projektai, o mokytojai yra svarbiausi ugdymo turinio įgyvendinimo dalyviai, mokyklose būtina kartu atsakingai išanalizuoti parengtus dokumentus, susidėlioti svarbiausius akcentus ir tobulinti kokybiškam atnaujinto turinio įgyvendinimui būtinas mokytojų kompetencijas ir mokymo(si) metodus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta