hero

Sėkmingų darbo metodų taikymas ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius

Sėkmingų darbo metodų taikymas ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius

Tauragės švietimo centras
2024-02-07
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
Siekiant sėkmingos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į bendrojo ugdymo įstaigas, svarbu išmanyti ir gebėti taikyti mokslu pagrįstus, specialistų praktiškai išbandytus, veiksmingus mokymo metodus. Intraverbaliniai įgūdžiai yra vieni svarbiausių, reikalingiausių SUP mokiniams. Gebėjimas komunikuoti (atsakyti į klausimus, pačiam paklausti, dalyvauti pokalbiuose) yra viena iš būtinų sąlygų, užtikrinančių tinkamą vaiko integraciją į ugdymo ir socializacijos procesą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta