hero

Muzikos pamoka šiandien

Muzikos pamoka šiandien

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-03-01
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programoje siekiama atnaujinti bei pritaikyti muzikos ugdymo turinį šiandienos mokinių aplinkos kontekstuose bei atkreipti dėmesį į ugdymo proceso organizavimo problematiką. Programoje pasitelkiant konkrečiai apibrėžtų, muzikos ugdymo procese pasitaikančių atvejų analizę, ieškoma būdų pritaikyti kūrybiškus muzikinio ugdymo metodus bei inovacijas. Aptariama muzikos pamokos struktūra, kūrybiškumas ir inovacijos ugdant įvairaus amžiaus vaikus, muzikos terapija ankstyvojo ugdymo kontekste, intelektualaus muzikos klausytojo ugdymas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvydas.bakutis@kaunosic.lt
Renginio vieta