hero

Emocinio ir vizualinio intelekto ugdymas per kultūrinio ir meninio ugdymo veiklas

Emocinio ir vizualinio intelekto ugdymas per kultūrinio ir meninio ugdymo veiklas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2024-02-15
Pakalnės g. 6 a, Šiauliai
Norint, kad pedagogai (-ės) galėtų diegti atnaujintą ugdymo turinį formaliajame ir neformaliajame ugdyme, kad gerėtų mokinių pažanga ir pasiekimai, o pamokos taptų mokiniams (-ėms) įdomios ir motyvuojančios, reikia sudaryti sąlygas pedagogams (-ėms) įgyvendinti šiuolaikinį ugdymo turinį kasdieninėje praktikoje - tai padėtų mokiniams ugdytis ypač reikalingas emocinio intelekto, kūrybingumo, kritinio mąstymo kompetencijas. Kvalifikacijos ugdymo programa mokytojams „Emocinio ir vizualinio intelekto ugdymas per kultūrinio ir meninio ugdymo veiklas“ suteiks trūkstamus įrankius kultūrinio bei kūrybinio ugdymo tobulinimui formaliajame švietime. Įgyvendinus programą, mokytojai bus pasirengę tikslingiau taikyti aktualaus kūrybiško ir meninio ugdymo žinias ir kompetencijas tiesioginiame ugdymo procese. Programos tikslas būtų tobulinti mokytojų žinias ir kompetencijas, aktualizuoti ugdymą, mokyti integruoti kultūrinį ugdymą į kasdieninį ugdymo procesą, suvokiant, kad neapibrėžtumo kupinoje ateityje kūrybiškumas bus vis labiau svarbus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta