hero

Matematikos mokymas ir mokymasis

Matematikos mokymas ir mokymasis

Vilniaus universitetas
2024-02-19
Naugarduko g., Vilnius
Suteikti tarptautinę praktiką atitinkančius matematikos mokymo pagrindus reikalingus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams, ypatingą dėmesį skiriant matematikai kaip mąstymo būdui, matematiniam samprotavimui ir statistiniam raštingumui; reikšmingai papildyti matematikos mokytojo dalykines kompetencijas. Šioje programoje suteikiamos žinios, metodinės rekomendacijos ir ugdymo(si) metodai kaip koordinuoti ir dėstyti Matematikos dalyką 1-12 klasėse. Programa siekiama tobulinti mokytojų kompetencijas mokyti Matematikos grindžiamos matematiniu samprotavimu. Matematikos mokymas ir mokymasis apima mokyklinės matematikos turinį, matematikos mokymo(si) psichologiją, matematikos mokymo(si) metodus ir tyrimais grįstą matematikos mokymą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lina.vinikiene@cr.vu.lt
Renginio vieta