hero

Antikorupcinė aplinka švietimo įstaigose

Antikorupcinė aplinka švietimo įstaigose

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
2024-02-19
Vytauto g. 84 - 115, Šiauliai
Programos tikslas - studijuojant gilinti žinias apie etiką organizacijose; korupcijos problemą; antikorupcinės aplinkos kūrimą ir antikorupcinio sąmoningumo didinimą bei įgyti praktinių žinių veikiant švietimo organizacijose. Programos uždaviniai - suteikti teorinių žinių organizacijų etikos; antikorupcinės aplinkos kūrimo; antikorupcinio ugdymo temomis; ugdyti socialines emocines kompetencijas (emocinio savęs bei kitų suvokimo, autentiškumo – gebėjimo išlikti savimi skirtingose socialinėse situacijose, bendradarbiavimo, paramos, pasitikėjimo, atvirumo, gebėjimo valdyti korupcijos rizikos situacijas didinant sąmoningumą); 5gyti praktinių gebėjimų kuriant antikorupcinę aplinką švietimo organizacijose bei vykdyti antikorupcinį ugdymą (didinant sąmoningumą) programos praktikos metu (vykdant kooperuotas studijas).
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas birute.brackiene@sa.vu.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 841595854
Renginio vieta