hero

Vidinio organizacijos darbo efektyvinimas

Vidinio organizacijos darbo efektyvinimas

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-15
Vytauto pr. 44, Kaunas
Mokykla – sudėtinga ir gyva organizacija, kurios darbas priklauso nuo žmogiškųjų išteklių telkimo, t.y., kiekvieno darbuotojo sąmoningumo ir bendrų susitarimų laikymosi. Tinkamai suskirsčius prioritetus ir išsprendus organizacijos telkimo, valdymo, vidinės komunikacijos klausimus galima pasiekti didesnio efektyvumo, kitaip tariant, mokyklos veiklą pakelti į kitą lygį ir sudaryti palankias sąlygas mokinių ugdymui(si). 1. Modulis (seminaras). Bendradarbiaujančios ir įsitraukusios organizacijos kūrimo principai. 2. Modulis (seminaras). Organizacijos mikroklimato kūrimo žingsniai 3. Modulis (seminaras). Efektyvios komunikacijos svarba ir principai. 4. Modulis (seminaras). Grįžtamojo ryšio įgūdžių formavimas. 5. Modulis (seminaras). Rotuojančios lyderystės principai, privalumai ir skirtumai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas silvija.jockute@kaunosic.lt
Renginio vieta