hero

Įtraukiojo meninio ugdymo galimybės ir iššūkiai

Įtraukiojo meninio ugdymo galimybės ir iššūkiai

Panevėžio rajono švietimo centras
2024-02-22
Beržų g. 50, Panevėžys
Remiantis Švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo 2024 m. visos mokyklos ir visi darželiai turėtų priimti specialiųjų poreikių vaikus, jei jų tėvai, pasitarę su specialistais, nuspręs, kad lankyti tokią įstaigą yra geriausias sprendimas vaikui. Tai tampa dideliu iššūkiu visiems mokytojams, tame tarpe ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojams. Meninis ugdymas vaidina labai svarbų vaidmenį ugdymo kontekste užtikrinant kokybę ir dėmesį kiekvienam mokiniui. Tai gali būti jungiamoji veiklų grandis, suteikianti pagrindą įtraukiojo ugdymo praktikų taikymui, skatinanti mokymąsi bendradarbiaujant, stiprinanti visų mokinių augimą mokantis bei pačios asmenybės raidą. Menai skatina kūrybinę raišką, stiprina problemų sprendimo gebėjimus, ugdo kritinio mąstymo įgūdžius, lavina tarpkultūrinę komunikaciją. Viena svarbiausių muzikos ugdomųjų paskirčių – slopinti neigiamas emocijas, skatinti teigiamas, nes teigiami jausmai žadina teigiamas mintis ir darbus. Siekiant atsižvelgti į šiuos poreikius, siekiama pasiūlyti meninio ugdymo mokytojams metodinę medžiagą, organizuoti projektines veiklas, mokymosi kursą ir mokymo patirtis, susijusias su įtraukiojo ugdymo metodų diegimo per meną veiklas. Tikslinga semtis gerosios patirties iš kitų miestų kolegų, tobulinti žinias, keistis literatūra, bei žiniomis tarp kolegių mieste. Norint pasiekti geresnių rezultatų, ugdomasis procesas turi būti nuoseklus ir sistemingas, išlaikantis kryptingumo principą, bei novatoriškas. Ši 40 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta tikslinei – ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų grupei pagilinti turimas profesines žinias, atrasti naujų ugdymo metodų ir būdų, sudaryti sąlygas ir padėti mažiau galimybių turintiems vaikams įsitraukti į menines veiklas, tenkinti saviraiškos poreikius ir sėkmingai plėtoti bendrąsias kompetencijas. Programos esmė - išklausius lektorius, praktiškai atlikus užduotis, pasidalinus savo darbo patirtimi ir vaikų pasiekimais, mokytojai patobulins savo profesinius įgūdžius, pagerins meninio ugdymo proceso kokybę, plės muzikinį repertuarą, atras naujų metodų, būdų, kurie leis efektyviau dirbi. Programos pagrindas – Panevėžio miesto ir rajono bei Kėdainių miesto lopšeliai-darželiai dirbantys su spec. poreikių vaikais – profesiniam tobulėjimui. Ugdytinių paruošimas projektinėms ir koncertinėms veikloms. Gerosios patirties sklaida, aktyvus informacijos rinkimas. Programos rezultatas: kūrybiški, šiuolaikiški meninio ugdymo mokytojai, siekiantys kokybiško įtraukiojo meninio ugdymo.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas loreta.salciuniene@prsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37045582971
Renginio vieta