hero

Mokytojo padėjėjo mokymų programa ’24

Mokytojo padėjėjo mokymų programa ’24

VšĮ "Gyvenimo universitetas LT"
2024-02-27
Konstitucijos pr., Vilnius
Kad būtų galima patenkinti įvairius mokinių poreikius, mokytojui į pagalbą ateina mokytojų padėjėjai. Būtent jų dalyvavimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo procese yra vienas iš pagrindinių įtraukiojo ugdymo elementų. Šiandien pastebima, kad ypač mokytojų padėjėjams trūksta žinių apie specialiųjų poreikių vaikus, jų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo ypatumus, pagalbos galimybes. Ši ilgalaikė programa parengta siekiant padėti esamiems ir būsimiems mokytojų padėjėjams pedagogams pasirengti dirbti su mokiniais turinčiais specialiųjų poreikių. Dalyviai sužinos kokios yra pagrindinės mokytojo padėjėjo funkcijos ir atsakomybės, bei kaip stiprinti bendradarbiavimą su mokytoju. Išklausę programa pedagogai praplės suvokimą kokios yra specialiųjų poreikių turinčių vaikų grupės ir kokie yra jų požymiai. Taip pat programa padės pedagogui geriau suprasti kokie iššūkiai kyla vaikų emociniam, bei fiziniam saugumui, kokią pagalbą galima suteikti ir kaip užtikrinti mokymosi proceso efektyvumą. Kaip nurodoma LR švietimo įstatyme (XI-1281) švietimo prieinamumas turi būti užtikrintas: socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, mokiniams turintiems specialiųjų poreikių, riboto judumo asmenims (33-35 str.). Kaip nurodoma „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos apraše“(2011 m., Nr. V-1265/V-685/A1-317) specialiųjų poreikių grupėms priklauso mokiniai turintys: intelekto sutrikimą, mokymosi sutrikimų, elgesio ir/ar emocijų sutrikimų; mokiniai turintys mokymosi sunkumų ir kitų sutrikimų. Kaip teigiama įsakyme “Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo” (Nr. V-1308) “3.3. „Mokykloje puoselėjamos pozityvios vertybės, skatinamas sveikas gyvenimo būdas. Mokiniai jaučiasi psichologiškai saugūs, priimti, jų nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir gerbiamos.“
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas mokymai@pedagogas.lt
Renginio vieta