hero

Emocinis intelektas ir emocinių kompetencijų ugdymas: nuo pozityvių santykių technikos iki pusiausvyros, konfliktų valdymo, autentiškumo

Emocinis intelektas ir emocinių kompetencijų ugdymas: nuo pozityvių santykių technikos iki pusiausvyros, konfliktų valdymo, autentiškumo

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
2024-02-21
Žirmūnų g. 1B, Vilnius
40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Emocinis intelektas ir emocinių kompetencijų ugdymas: nuo pozityvių santykių technikos iki pusiausvyros, konfliktų valdymo, autentiškumo“. Programa bus įgyvendinama per keturis nuotolinius modulius. Šios programos tikslai: atstatyti pažeistą pedagogo savivertę ir savigarbą; plėtoti mokytojų ir mokinių socialinius bei emocinius įgūdžius; gerinti asmeninius motyvacijos įgūdžius; stiprinti emocinę sveikatą, teigiamą elgesį ir gerovę visiems, kurie mokosi ir dirba švietimo įstaigoje; ugdyti gebėjimą valdyti emocijas, vengiant konfliktinių situacijų jas konstruktyviai bei atsakingai sprendžiant. Mokymų dalyviai įgis žinių apie emocinį intelektą, jo svarbą asmeniniame ir kolektyviniame gyvenime, asmeninių vertybių derinimą su organizacijos/komandos narių vertybėmis, savivertės stiprinimą, pagarbą kitiems, emocinį savęs ir kitų pažinimą, pokyčių valdymą, konfliktų valdymą ir aktyvų veiksmų planavimą siekiant teigiamų pokyčių. Seminaro dalyviai praktiškai mokysis asmeninių pozityvių technikų, kurios stabdo įsivyravusį nerimą. I modulis: „Baziniai emociniai poreikiai. Praktika pozityviems emociniams poreikiams. Pozityvus kelias į mokėjimą mokytis“. II modulis: „Asmeninės vertybės. Asmeninių vertybių įsisąmoninimas, gebėjimas gyventi jomis remiantis. Pozityvių santykių technikos“. III modulis: „Savivertė. Gebėjimas besąlygiškai priimti ir vertinti savo asmenybę. Pozityvumas ir pusiausvyra“. IV modulis: „Jausmai ir emocijos. Nuo nuostatų iki emocijų, konfliktų valdymo ir autentiškumo“.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas indre.rudzinskiene@linesa.lt
Renginio vieta