hero

Tarpdalykinis integravimas, kaip veiksnys, darantis įtaką mokinio individualiai pažangai

Tarpdalykinis integravimas, kaip veiksnys, darantis įtaką mokinio individualiai pažangai

Kauno rajono švietimo centras
2024-02-26
A. Baranausko g., Kaunas
Programos tikslas Plėtoti pedagogų profesinius gebėjimus, organizuojant integruotą ugdymą ir tobulinant ugdymo(si) proceso veiklas, tuo siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos aukštesnių ugdymo(si) rezultatų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.zaromskiene@gmail.com
Renginio vieta