hero

Lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimas

Lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimas

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-01
Josvainių g., Kėdainiai
Esminis mokytojo profesionalumo požymis – nuolatinis mokymasis. Nuolat tobulėjantis, besidomintis supančia aplinka, ieškantis naujovių, aktyvus, pasiruošęs pats mokytis mokytojas gali sudominti ir paskatinti mokinius užsiimti prasminga veikla. Kūrybiška, šiuolaikinė pamoka, pamokos refleksija ir kompetencijomis grįstas ugdymas – pagrindiniai ugdymo tikslai, kurie tiesiogiai siejasi su mokinio individualia pažanga ir jos vertinimu. Mokykloje stipriname mokytojų įsitraukimą, bendruomeniškumą ir komandiškumą. Labai svarbu įtvirtinti mokytojų pozityvaus požiūrio principus, stiprinti aktyviųjų mokymo metodų taikymą ugdymo procese, gilinti ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijas, stiprinti grįžtamąjį ryšį su tėvais. Tvarios bendruomenės plėtra – nuolat tobuliname pokyčių valdymo gebėjimus. Labai svarbu įtvirtinti dialogo kultūrą, psichologinę gerovę, siekti duomenimis grįstų sprendimų priėmimo, gerinti kolegialų grįžtamąjį ryšį ir emocinį atsparumą, ugdyti profesinę mokytojų tapatybę.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas d.ceidiene@gmail.com
Renginio vieta