hero

Lyderystės ugdymas Beniliukso (Nyderlandų, Belgijos ir Liuksemburgo) švietimo įstaigų bendruomenėse

Lyderystės ugdymas Beniliukso (Nyderlandų, Belgijos ir Liuksemburgo) švietimo įstaigų bendruomenėse

VšĮ Trakų švietimo centras
2024-02-22
Birutės g. 46, Trakai
Šiandienis gyvenimas vyksta nuolatinių pokyčių aplinkoje, kurioje vis labiau praverčia savybės, kompetencijos, reikalingos lyderiui, nes vis dažniau turime priimti sprendimus ar įgyvendinti projektus, neturėdami visos galutinės informacijos bei negalėdami tiksliai įvertinti būsimo rezultato ar poveikio suinteresuotosioms šalims. Tam reikalingi lyderiai, turintys tam tikrų, lyderiui būdingų savybių. Jei esi mokytojas – tavo atsakomybė yra tavo mokiniai. O vadovaudamas komandai esi atsakingas ne tik už rezultatą, bet ir už komandos įsitraukimą, pasitenkinimą darbu ir emocinę būklę. Tad kokios kompetencijos būtinos/reikalingos lyderiui? Įvardijamos šios: Delegavimas – pasitikėjimas savo komanda ir įkvėpimas juos savo vizija; Komunikacija – autentiškumas, ryšio sukūrimas, aiški ir glausta kalba; Entuziazmas – pozityvios atmosferos kūrimas, dalijinimasis teigiama energija, optimizmas; Atsakomybė – etiškas ir atsakingas elgesys. Žodžio laikymasis ir nežadėjimas to, ko negali ištesėt. Matome, kad šiuo metu Lietuvoje daugelis švietimo įstaigų neturi tikrų lyderių vadovų, bet dar blogiau, jei mokytojai nėra lyderiai, nes neugdomos moksleiviams kompetencijos, reikalingos lyderiams. Mums reikalingos kūrybiškos ir inovatyvios idėjos, kurias per kuo trumpesnį laiką ir efektyviausiu būdu, galima būtų surasti bei paversti realiais ir veikiančiais sprendimais. Tokioje aplinkoje norint sėkmingai kurti ir mokytis tiek vadovai, tiek mokytojai, tiek ir mokiniai, turi turėti naujas kompetencijas ir įgūdžius: gebėjimą imtis atsakomybės, burti komandą, veikti netradiciškai, o kūrybiškai, nuolat ieškoti, eksperimentuoti, būti versliam. Ypatingą reikšmę šių kompetencijų įgijimui turi ugdymo įstaigų vadovų lyderystė, gebėjimai priimti teisingus sprendimus siekiant tikslų, burti komandą, ją motyvuoti, skatinti mokytojus, pamokose naudojant įvairius inovacijų kūrimo įrankius bei metodus, mokymosi procesą padaryti įtraukiantį, atvirą skirtingiems požiūriams ir nuomonėms, užtikrinantį mokinių gebėjimą analizuoti savo mokymosi progresą ir atvirai teikti bei priimti grįžtamąjį ryšį. Programos „Lyderystės ugdymas Beniliukso (Nyderlandų, Belgijos ir Liuksenburgo) švietimo įstaigų bendruomenėse“ siekis - sudaryti sąlygas įstaigų vadovams, mokytojams, pagalbos moksleiviams, mokytojams ir mokyklai specialistams susipažinti su šios šalies ugdymo įstaigų praktika bei gerąja patirtimi. Šioje šalyje taip pat vyksta švietimo reforma, taip pat trūksta mokytojų, bet yra daug veikiama kuriant ugdymo įstaigų kolektyvuose bendradarbiavimo kultūrą visais lygmenimis: valdyme, tarp mokytojų (kas savaitiniai pasitarimai), moksleivių. Ypatingas vaidmuo tenka socialiniams pedagogams, psichologams ir kitiems specialistams, padedantiems pedagogams sudaryti įtraukias ugdymuisi sąlygas kiekvienam moksleiviui. Mokymosi procese itin reikšmingą vaidmenį vaidina mokytojų gebėjimas įtraukti, sudominti ir motyvuoti mokinius mokytis, naudojant inovatyvius ir kūrybiškus mokymosi proceso įrankius, iššūkių sprendimo, bendradarbiavimo bei bendrakūrybos su skirtingais mokyklos ekosistemos dalyviais metodus. Itin svarbu, kad ugdymosi procese šie įrankiai ir metodai būtų pradėti taikyti kuo anksčiau, kas leidžia ne tik akseleruoti inovacijų kūrimą mokyklos bendruomenėje, bet ir išmokyti vaikus vizualizuoti mokymosi procesą, skatinti jų kūrybiškumą, gerinti komunikacijos ir savianalizės įgūdžius, leidžia eksperimentuoti ir įgyvendinti savo kūrybiškas idėjas saugioje mokymosi aplinkoje. Bendradarbiaujanti ugdymo sistema suteikia mokytojams įrankius, leidžiančius sukurti socialinius santykius grįstus empatija bei sveikinančius skirtingumą ar kitokių nuomonių turėjimą bei tokiu būdu paskatinant inovatyvius ir kūrybiškus mokymosi proceso įrankius mokymosi aplinką. Eksperimentavimo metodai ir įrankiai suteikia mokytojams gebėjimus sukurti tiek darbo, tiek mokymosi procesą, kuriame skatinamas šio proceso vizualizavimas, analizė ir savirefleksija, ugdanti mokinių gebėjimus įvertinti savo pažangą, pristatyti savo idėjas, atvirai diskutuoti apie pasiekimus bei gauti ir teikti grįžtamąjį ryšį. Mokytojas, naudodamas skirtingas ugdymo strategijas, plėtojančias mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimą ir savarankiškumą, tampa lyderiu - inovacijų kūrimo mentoriumi. Programą galima įgyvendinti dalimis, pasirenkant vieną, dvi ar visas tris Beniliukso šalis. Programos įgyvendinimui skiriamos 72 val. (29 teorijos, 34 praktinio darbo ir 9 savarankiško darbo bei refleksijų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta