hero

Mokyklos pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

Mokyklos pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-19
Vytauto pr. 44, Kaunas
Kol 2023 m. atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokinį, mokyklos bendruomenei būtina tinkamai pasirengti: apgalvoti pokyčių valdymą, stiprinti mokytojų motyvaciją, suburti mokyklą ugdymo turinio atnaujinimo (toliau UTA) komandą, pasirengti UTA planą, priemones, atlikti pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimą, pasirūpinti mokytojų kompetencijomis, įsigilinti į kompetencijas ir jomis grįstos pamokos planavimą, organizavimą, vertinimo, stebėsenos procesus, įtraukiojo ugdymo plėtrą, priemones, ir kt. Kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokyklos pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui“ sudaro 3 moduliai: 1. „Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui“; 2. „Kompetencijomis grįsta pamoka“; 3. „Ugdymo turinio atnaujinimas įtraukiojo ugdymo kontekste“.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas informacinis@kaunosic.lt
Renginio vieta