hero

Profesinio judumo galimybės integruojant amatus

Profesinio judumo galimybės integruojant amatus

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2024-02-29
Vytauto g. 32, Biržai
Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ įtvirtintas tikslas „Sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią informacinių ryšių technologijų galimybes, užtikrinančią dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą“. Suaugusiųjų mokymasis laikomas vienu iš esminių mokymosi visą gyvenimą tęstinumo elementų, apimančių tiek bendrojo, tiek profesinio formaliojo ir neformaliojo mokymosi bei savišvietos veiklą. Mokymų eigoje numatyta pateikti kitokią molio, augalų, suvirinimo ir konditerijos dermės idėją. Keramika ir floristika komponuojama į bendrą, darnią skirtingų gamtos medžiagų visumą, suvirinimas suteiks galimybę gaminį eksponuoti netradiciškai ant suvirinto stovelio, konditerija pasirinktą desertą pritaikys ir pateiks galutiniame sukurtos kompozicijos etape. Praktinė veikla suteiks dalykinių žinių apie modernų edukacinį technologijų integravimą ugdymo procese, supažindins su floristikos, keramikos, suvirinimo ir konditerijos kūrybinių darbų integravimo galimybėmis, įrodys mokymosi visą gyvenimą svarbą ir aktualumą. Ugdys pažintinius gebėjimus augalų, gamtinės medžiagos, žaliavų ir metalų paruošimo įgūdžius, mokys parinkti medžiagas, žaliavas ir darbo įrankius bei aksesuarus konkrečiai darbo idėjai, padės plėtoti praktinius gebėjimus darbui ne tik individualiai, bet ir komandoje, savarankiškai parinkti ir tikslingai panaudoti skirtingas medžiagas. Įgytas teorines žinias gebės panaudoti konkrečioje praktinėje veikloje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta