hero

Pasaulio pažinimo ugdymas per pojūčius ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Pasaulio pažinimo ugdymas per pojūčius ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-26
Gėlių g. 8, Pasvalys
gyvendinant vieną iš Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ 2023-2025 metų strateginio veiklos plano prioritetų - bendravimas ir bendradarbiavimas - susitarimai, dalijamasis žiniomis bei įgyta patirtimi su bendruomenės nariais ir partneriais, siekiant ugdymo kokybės bei pažangos, parašyta ilgalaikė kompetencijų tobulinimo programa, kuri bus vykdoma su partneriais. Programos įgyvendinimo forma – stažuotė. Stažuotės metu 5 Lietuvos darželiai – Pasvalio lopšelis-darželis “Eglutė”, Pakruojo lopšelis – darželis „Vyturėlis“, Biržų lopšelis – darželis „Drugelis“, Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius, Panevėžio lopšelis – darželis „Aušra“ – dalinsis gerąja praktine darbo patirtimi, įtraukiant į veiklas atvykusius pedagogus (iš kiekvienos ugdymo įstaigos po 5 atstovus). Pagrindinis programos tikslas – padėti vaikui pažinti pasaulį per pojūčius Viena esminių ankstyvojo amžiaus vaikų lavinimo krypčių yra vaiko sensorinis (pojūčių) lavinimas. Vaiko pažinimas prasideda nuo aplinkos daiktų ir pasaulio reiškinių suvokimo. Visos kitos formos – įsiminimas, mąstymas, vaizduotė - yra sensorinių įspūdžių rezultatas. Sensorinis vaiko vystymasis – tai yra jo pojūčių ugdymas. Kiekvienos patyriminės veiklos metu visi dalyviai stebės save ir kitus, fiksuos labiausiai aktyvinamus pojūčius. Visos stažuotės metu bus fiksuojami rezultatai ir atliekamas tyrimas apie sensorinių pojūčių įgalinimą ugdymo procese. Tikėtina, kad stažuotės metu pedagogai imsis lyderystės ugdymui, drąsiau dalinsis gerąja darbo patirtimi, įgalins sensorinius pojūčius į ugdymo procesą bei pagilins žinias, stebėdami kolegų vedamus praktinius užsiėmimus, kuriuose patys dalyvaus. Mokymų dalyviai gilins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, ugdysis bendradarbiavimo kultūrą Programą sudaro 7 moduliai, iš jų – penki skiriami gerosios praktikos sklaidai visose programos partnerių ugdymo įstaigose, 6-as modulis skirtas atlikti tyrimą „Pojūčių įgalinimas ugdymo procese”, o septintas modulis - programos refleksijai ir partnerių susitikimui bendrai edukacinei veiklai. Iš viso programai skiriamos 66 valandos, iš kurių daugiau nei 90 proc. bus skirta atviroms veikloms. Programos įgyvendinimo trukmė – vieneri metai. Ilgalaikė kompetencijų tobulinimo programa orientuota į Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus 2023-2025 metų 5 prioritetinę kvalifikacijos tobulinimo sritį – lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimą – tvarios bendruomenės plėtrą ir dialogo kultūros kūrimą, ugdomosios veiklos kokybę, kolegialų grįžtamąjį ryšį, profesinę tapatybę ir asmeninę pažangą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Pasvalio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sakaliene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845152332
Renginio vieta