hero

Ugdymo turinio planavimas ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Ugdymo turinio planavimas ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2024-03-21
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
Nuo 2023 m. rugsėjo pradėtos įgyvendinti atnaujintos Bendrosios programos. Vis dar nemažai rūpesčio mokyklų bendruomenėms, mokytojams ir vadovams kelia šie aktualūs klausimai: • ugdymo turinio planavimas. Kyla klausimai, kaip suderinti „senų“ ir atnaujintų programų įgyvendinimą, kaip reikėtų peržiūrėti, atnaujinti ar koreguoti turimus planus, kokių reikia naujų susitarimų atsižvelgiant į kompetencijų ugdymo siekius ir kitas naujas ugdymo nuostatas. Programa siekia stiprinti mokyklų vadovų, mokytojų pasitikėjimą savo jėgomis, padėti „perskaityti“ atnaujintą ugdymo turinį, kad planuojant jo įgyvendinimą nepasimestų svarbūs aspektai juos realizuojant ir konkrečioje pamokoje, ir ilgesniuoju laikotarpiu, išlaikant bendrą mokyklos ugdymo „stuburą“. • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kompetencijų ugdymo kontekste ir su tuo susijęs turimų vertinimo tvarkų peržiūrėjimas, atnaujinimas, koregavimas. Šia programa siekiama s stiprinti mokyklų vadovų, mokytojų pasitikėjimą savo jėgomis, padėti „perskaityti“ ir išsiaiškinti naujus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aspektus, suprasti, kaip juos realizuoti tiek konkrečioje pamokoje, tiek ilgesniuoju laikotarpiu, stebint ir fiksuojant mokinių daromą pažangą, ir kaip atnaujinti mokyklos turimą vertinimo tvarką, atliepiančią naujas vertinimo kryptis. Programa skirta įvairių mokyklų vadovų/ pavaduotojų ugdymui ir mokytojų komandoms arba konkrečios mokyklos bendruomenei.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sc.marijampole@gmail.com
Renginio vieta