hero

STEAM dalykų mokytojų kompetencijų, kuriant praktinį STEAM ugdymo turinį ir praktinių STEAM veiklų organizavimą, tobulinimas

STEAM dalykų mokytojų kompetencijų, kuriant praktinį STEAM ugdymo turinį ir praktinių STEAM veiklų organizavimą, tobulinimas

Utenos švietimo centras
2024-03-27
Maironio g. 12, Utena
Programa skirta bendrojo ugdymo įstaigose dirbantiems pedagogams. Programos dalyviai tobulins profesinio tobulėjimo, ugdymo turinio kūrimo ir realizavimo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo bei darbo komandoje kompetencijas. Kvalifikacijos tobulinimo programa yra 40 val. apimties. Iš jų: 4 val. skiriamos STEAM sampratai, 20 val. praktinėms veikloms STEAM centrų laboratorijose, 8 val. supažindinimui su STEAM ugdymo gerosiomis vadybinėmis praktikomis mokyklose, 4 val. savarankiškam STEAM veiklų aprašų rengimui, 4 val. įgytų žinių ir praktinių įgūdžių aptarimui, refleksijai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Utenos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas darius.varanius@gmail.com
Renginio vieta