hero

Šiandieninio ugdymo strategijos, didaktikos, praktikos

Šiandieninio ugdymo strategijos, didaktikos, praktikos

Kretingos rajono švietimo centras
2024-03-06
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
Mokėjimas mokytis yra gebėjimas įgyti, apdoroti, įvertinti ir įsisavinti naujas žinias bei šias žinias pritaikyti įvairiose aplinkose. Šiandieninio ugdymo strategijos apima platų spektrą metodų, kurie nuolat kinta ir tobulėja, todėl svarbu, kad mokytojai ir kiti švietimo specialistai nuolat mokytųsi ir tobulintų savo įgūdžius, kad galėtų efektyviai ugdyti savo tikslų siekiančius šiandienos mokinius. Šiandieninio ugdymo didaktika yra dinamiška sritis, kuri kinta ir tobulėja. Ji apima platų spektrą teorijų ir praktikų, skirtų padėti mokiniams pasiekti savo tikslus. Dabar aktualūs mokymo(si) metodai, nukreipti į mokymosi mokytis, bendravimo ir bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, kūrybingumo, problemų sprendimo, įsivertinimo ir kt. ugdymą. Dėmesys skiriamas mokymo(si) metodams, orientuotiems į mokinį, kad mokinys galėtų aktyviai veikti – diskutuoti, išbandyti, atrasti ir panašiai. Dėmesio centre yra vaikas, jo patirtis, veikla, interesai, motyvacija. Įgyvendinant atnaujintas Bendrąsias programas reikia peržiūrėti įvairius didaktinius sprendimus, permąstyti ugdymo praktiką, kad ji padėtų ugdyti kompetencijas mokomuoju dalyku. Vienas iš aktualiausių klausimų, keliančių nemažai rūpesčio mokytojams ir vadovams, yra mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kompetencijų ugdymo kontekste ir su tuo susijęs pamokų planavimo, turimų vertinimo tvarkų peržiūrėjimas, atnaujinimas, koregavimas. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, direktorių pavaduotojams ugdymui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta