hero

Istorijų pasakojimas mokytojo darbe – šiuolaikinė pedagogo kompetencijų ugdymo priemonė

Istorijų pasakojimas mokytojo darbe – šiuolaikinė pedagogo kompetencijų ugdymo priemonė

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-03-19
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programa „Istorijų pasakojimas mokytojo darbe – šiuolaikinė pedagogo kompetencijų ugdymo priemonė“ (42 val.) sukurta siekiant suteikti žinių pedagogams apie istorijų pasakojimo, kaip priemonės, taikymo galimybes plėtojant įvairias pedagogų ir atitinkamai mokinių kompetencijas ir jas pritaikant kasdienėje mokymo(si) veikloje. Didinant pedagoginių darbuotojų žinias apie istorijų pasakojimo svarbą ir šios priemonės teikiamas galimybes, taip pat ugdant pedagogų gebėjimą naudoti šią priemonę kasdieniame darbe su mokiniais, užtikrinamas geresnis žinių įsisavinimas ir pritaikomumas ugdymo veiklose. Istorijų pasakojimo įrankį gebantys valdyti pedagogai turės galimybę ugdytis kūrybiškumą ir perteikti mokiniams žinias įvairesnėmis priemonėmis, taigi galės geriau pritaikyti mokymo priemones pagal mokinių ugdymosi poreikius. Be to, pedagogai sužinos, kaip istorijų pasakojimo priemonę taikyti mokant įvairių dalykų, taip pat popamokinėse ar „Kultūros paso“ priemonės veiklose su mokiniais. Atitinkamai mokiniai išmoks taikyti istorijų pasakojimo priemonę įsisavindami ir perteikdami informaciją, teikdami grįžtamąjį ryšį. Ši priemonė padės mokiniams laisviau reikšti mintis ir lengviau atlikti žodines bei rašymo užduotis. Patobulintos mokytojų profesinės elgsenos, kognityvinės ir emocinės-motyvacinės sričių kompetencijos – kelias į sveikesnę, atviresnę, lengviau komunikuojančią, savarankiškai ir kritiškai mąstyti gebančią visuomenę, suprantančią, kaip svarbu yra gebėti ne tik priimti informaciją, bet ir įtraukiai ją perteikti, kuriant empatija ir tolerancija grįstus tvarius socialinius ryšius. Programos rezultatas – aukštesnės programos dalyvių profesinės elgsenos, kognityvinės ir emocinės-motyvacinės sričių kompetencijos, taigi ir geresni jų, kaip pedagogų, gebėjimai ugdymo veikloje taikyti naujoviškus metodus. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, tačiau būtų naudinga ir plėtojant kitų sričių pedagogų kompetencijas. Programos trukmė – 42 valandos (28 val. kontaktinio ir 14 val. savarankiško mokymosi). Programą sudaro 7 moduliai–seminarai: 1. „Pažintis su istorijų pasakojimu ir šios veiklos teikiamomis galimybėmis mokytojo darbe“ (6 val.: 4 val. kontaktinio ir 2 val. savarankiško mokymosi) 2. „Istorijų pasakojimo įgūdžių dirbtuvės mokytojams“ (6 val.: 4 val. kontaktinio ir 2 val. savarankiško mokymosi) 3. „Istorijų pasakojimas kaip įtraukusis ugdymas“ (6 val.: 4 val. kontaktinio ir 2 val. savarankiško mokymosi) 4. „Istorijų pasakojimas mokytojo lyderystei klasėje stiprinti“ (6 val.: 4 val. kontaktinio ir 2 val. savarankiško mokymosi) 5. „Multisensorinio pasakojimo teikiamos galimybės pedagogo darbe“ (6 val.: 4 val. kontaktinio ir 2 val. savarankiško mokymosi) 6. „Istorijų pasakojimas – mokytojo gerovės (geros savijautos, psichologinio atsparumo, gebėjimo valdyti stresą) puoselėjimo įrankis“ (6 val.: 4 val. kontaktinio ir 2 val. savarankiško mokymosi) 7. „Istorijų pasakojimas ugdant gebėjimą per refleksiją analizuoti mokytojo patirtį ir profesinį kelią“ (6 val.: 4 val. kontaktinio ir 2 val. savarankiško mokymosi).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas daiva.jeremiciene@kaunosic.lt
Renginio vieta