hero

Ugdymo turinio pritaikymas skirtingų galių vaikams

Ugdymo turinio pritaikymas skirtingų galių vaikams

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-05-26
Vytauto pr. 4, Kaunas
Ugdymo turinio pritaikymas įvairių gebėjimų vaikams yra esminis įtraukiojo ugdymo aspektas. Šiuolaikinėse klasėse mokiniai demonstruoja daugybę mokymosi stilių, stipriųjų pusių ir iššūkių. Mokomojo turinio pritaikymas apima mokymo metodų, medžiagos ir vertinimų keitimą, siekiant užtikrinti, kad visi mokiniai, nepaisant jų gebėjimų, turėtų vienodas galimybes mokytis. Šis požiūris skatina palankią ir įtraukią mokymosi aplinką, kurioje kiekvienas vaikas gali klestėti ir išnaudoti visas savo galimybes. Lietuvos teisinė bazinė yra parengta įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui įvairiuose švietimo lygmenyse, tačiau ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, specialistų praktinis pasirengimas įgyvendinti įtraukų ugdymą dar bėra pakankamas. Lietuvoje dar nėra susiformavusi stipri įtraukiojo ugdymo praktika, todėl Lietuvos ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams yra itin aktualu susipažinti su įtraukiojo ugdymo, ugdymo turinio pritaikymo skirtingų galių vaikams praktika ir patirtimi tų šalių specialistų, kurie jau daugelį metų dirba šioje srityje. Viena iš tokių šalių – Norvegija.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ginta.tarankiene@kaunosic.lt
Renginio vieta