hero

Universalus dizainas mokymui

Universalus dizainas mokymui

Elektrėnų švietimo paslaugų centras
2024-03-12
Semeliškių g. 38, Vievis, Elektrėnų sav.
Pagrindinis programos tikslas – stiprinti mokytojų kompetencijas taikant universaliojo dizaino principus mokymo procese, siekiant sukurti įtraukią, prieinamą ir lanksčią mokymosi aplinką visiems mokiniams. Programos uždaviniai: 1. Suteikti žinių apie universaliojo dizaino mokyme principus, jų svarbą ir taikymo galimybes, siekiant užtikrinti lygias mokymosi galimybes visiems mokiniams. 2. Plėtoti praktinius įgūdžius kuriant ir įgyvendinant pamokos planus, kurie atitiktų universaliojo dizaino principus, taip pat vertinti jų efektyvumą mokinių įtraukčiai ir mokymosi pasiekimams gerinti. 3. Skatinti refleksiją ir kritinį mąstymą apie asmeninę mokymo praktiką ir jos atitikimą įtraukiojo ugdymo principams, taip pat skatinti mokytojus ieškoti novatoriškų sprendimų, kaip geriau atitikti įvairių mokinių poreikius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Elektrėnų sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas jolita.dzimidaviciene@espc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37052839826
Renginio vieta