hero

Skaitmeninio turinio integracija ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Skaitmeninio turinio integracija ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Klaipėdos valstybinė kolegija
2024-04-02
Jaunystės g., Klaipėda
Programa sukurta siekiant atliepti pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1942). Viena iš penkių prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo sričių - skaitmeninių kompetencijų stiprinimas. Ikimokyklinio ugdymo programos gairių pagrindinė pasirinkta kryptis – visuminis ugdymasis. Siekiama, kad būtų plėtojamas visas vaikų potencialas, užtikrinama reikalinga turinio kokybė. Į ikimokyklinio ugdymo pasiekimų sritis įtraukti nauji pasiekimai – gebėjimas žaisti ir skaitmeninis sumanumas. Vaikai turi gebėti tikslingai naudoti skaitmenines priemones. O naujausioje priešmokyklinio ugdymo programoje numatyta ugdyti vaikų skaitmeninę kompetenciją, kurią sudaro gebėjimas naudotis skaitmeniniais įrenginiais, įrankiais, technologijomis ir bendrauti skaitmeninėje erdvėje. Todėl programa „Skaitmeninio turinio integracija ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme” padės pedagogams atnaujinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį, kurti interaktyvias, diferencijuotas, patrauklias, žaismingas užduotis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas mpc@kvk.lt
Renginio vieta