hero

Tinkamas švietimo įstaigos išteklių valdymas. Teisininko patarimai

Tinkamas švietimo įstaigos išteklių valdymas. Teisininko patarimai

Kauno rajono švietimo centras
2024-03-12
A. Baranausko g., Kaunas
Tinkamas švietimo įstaigos išteklių valdymas. Teisininko patarimai“ - tai kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokyklų asmens duomenų pareigūnams, siekiantiems įgyti aukštesnes kompetencijas ir atnaujinti žinias asmens duomenų tvarkymo, dirbtinio intelekto naudojimo; švietimo įstaigos bendruomenės teisių ir pareigų bei darbo santykių srityse. Ši programa sukurta atsižvelgiant į normatyvinius teisės aktus, siekiant išvengti pažeidimų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.zaromskiene@gmail.com
Renginio vieta