hero

Šiuolaikinės praktikos ir didaktikos kompetencijų, padedančių mokytojui augti, tobulinimas

Šiuolaikinės praktikos ir didaktikos kompetencijų, padedančių mokytojui augti, tobulinimas

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
2024-03-14
P. Širvio g. 1, Rokiškis
Programą sudaro šie moduliai: Mokytojai herojai: kas padeda pedagogui augti? (8 ak .val.) Darbas su atnaujintu ugdymo turiniu: kaip sekasi? (6 ak. val.) Metodinė diena „Dalinamės patirtimi“ (8 ak. val.) Teorinė-praktinė konferencija „Naujus mokslo metu pasitinkant“ (6 ak. val.) Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo jungtys (6 ak. val.)
Papildoma informacija
Savivaldybė Rokiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rosita.lasiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 868222727
Renginio vieta