hero

Veikimas kartu įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Veikimas kartu įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-14
Mokyklos g. 1, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav.
Siekiant sklandžiai įdiegti atnaujintas BP, būtinas darnus visos mokyklos bendruomenės veikimas kartu: buriant mokytojus kolegialiai tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas, stebėti pamokas ir dalintis įžvalgomis, palaikyti stiprius dalykiškus ryšius tarp mokyklos administracijos, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų, tėvų / globėjų. Ši programa skirta plėtoti mokyklos bendruomenės narių kompetencijas, leisiančias stiprinti supratimą ir išmanymą apie svarbiausius BP turinio atnaujinimo dalykus, vesti pamokas, orientuotas į kompetencijų ugdymą, diskutuoti ir pasiekti susitarimus dėl įvairius gebėjimus turinčių mokinių sėkmės ir vertinimo kriterijų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Prienų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas o.radzvilaviciene@gmail.com
Renginio vieta