hero

STEAM ugdymas mokykloje – aktyviam ir motyvuotam mokymuisi

STEAM ugdymas mokykloje – aktyviam ir motyvuotam mokymuisi

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-19
Vytauto g. 32, Biržai
Švietimo bendruomenėje iškyla naujos sąvokos ir prioritetai, susiję su STEAM ugdymu, kuris įtraukia gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, meną ir matematiką. Šis požiūris skatina integralų ir tarpdisciplininį mokymą, kuris leidžia mokiniams kurti žinias ir taikyti jas praktiškai, sprendžiant realaus pasaulio problemas remiantis kritiniu mąstymo, problemų sprendimu ir kūrybiškumu. Tai ne tik įgalina mokinius įgyti gyvenimui būtinų gebėjimų, bet taip pat stiprina mokytojų profesines ir skaitmenines kompetencijas bei skatina inovacijų kultūrą švietimo institucijose. Mokytojų kompetencijų tobulinimo programoje, skirtoje STEAM integracijai, dėmesys skiriamas praktiniams projektiniams ir probleminiams mokymosi metodams ir strategijoms, skaitmeninių technologijų taikymui. Dalyviai gilins žinias ir įgūdžius, kaip planuoti ir įgyvendinti tarpdisciplinines STEAM veiklas. Programa stiprins mokytojų gebėjimą aktyviai įtraukti mokinius, skatinti jų domėjimąsi STEAM ir gebėjimą spręsti praktinius, realiam pasauliui aktualius klausimus. Kompetencijų tobulinimo programoje dalyko mokytojų mokymai: Projektinis ir probleminis mokymosi metodai sėkmingai STEAM integracijai (įtraukusis ugdymas gamtos mokslų ir tiksliųjų mokslų pamokose) skiriamas tolygus dėmesys teorijai, praktikai ir savarankiškam darbui naudojant šiuolaikines technologijas. Dalyviai tobulins profesines, bendrakultūrines ir bendrąsias kompetencijas, planuos į kompetencijų ugdymą orientuotas STEAM veiklas, kurs interaktyvius STEAM mokymo(si) objektus ir dalysis savo gerąja praktika. Taip pat bus stiprinama pedagogų skaitmeninė kompetencija.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta