hero

Mokyklos bendruomenė – sėkmingo mokymo(si) garantas

Mokyklos bendruomenė – sėkmingo mokymo(si) garantas

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-03-14
Vytauto pr. 44, Kaunas
Šiandieniniame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje mokyklos bendruomenės vaidmuo tampa dar svarbesnis nei bet kada anksčiau. Mokyklos nebegali būti vien tik žinių perdavimo institucijos – jos turi tapti bendruomenėmis, kuriose vadovai, mokytojai, tėvai ir vaikai – bendradarbiaujantys tarpusavyje, palaikantys vieni kitus ir siekiantys bendrų tikslų. Stiprios mokyklos bendruomenės pasižymi pasitikėjimu ir pagarba tarp visų narių – mokinių, mokytojų, tėvų. Mokyklos bendruomenė suteikia mokiniams ne tik akademines žinias, bet ir ugdo socialinius bei emocinius įgūdžius, padeda jiems jaustis saugiems ir palaikomiems. Stiprios mokyklos bendruomenės nauda yra akivaizdi – vadovai palaikantys ir motyvuojantys mokytojus, mokytojai iniciatyvūs, veiklūs, siekiantys tikslų, tėvai įsitraukia į ugdymo procesą ir kuria darnų tarpusavio santykį su mokykla, o mokiniai pasiekia geresnių akademinių rezultatų, tampa atsakingais ir pilietiškais visuomenės nariais. Siekiant sukurti tokią bendruomenę, reikia skatinti bendradarbiavimą tarp visų narių, kurti saugią ir pagarbią atmosferą, teikti mokiniams ir mokytojams socialinę ir emocinę paramą, sudaryti sąlygas jiems dalyvauti įvairiose veiklose. Todėl šios programos tikslas – stiprinti mokyklos bendruomenės narių tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą, siekiant sukurti stiprią, įtraukią ir bendrų mokymo(si) tikslų siekiančią mokyklos bendruomenę. Šią 40 val. programą sudaro 6 moduliai: 1. „Bendravimo psichologija: kas svarbu, kuriant darnų santykį su mokiniais, jų tėvais, kolegomis?“ 2. „Sudėtingi tėvų ir mokytojų santykiai: kaip bendrauti ir bendradarbiauti?“ 3. „Savimi pasitikinčio vaiko ugdymas ir grįžtamojo ryšio svarba šiame procese“ 4. „Akcentuoto charakterio mokiniai: bendravimo ir mokymo ypatumai?“ 5. „Psichologinis spaudimas darbe: kaip jį atpažinti ir kaip su juo kovoti?“ 6. „Nerimo įveikimo metodai pedagogikoje“. Dalyvavimas šioje programoje leis pedagogams patobulinti savo profesinius įgūdžius, gilinti žinias ir plėsti savo kompetencijas, taip prisidedant prie stiprios ir vieningos mokyklos bendruomenės kūrimo.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas projektai@kaunosic.lt
Renginio vieta