hero

Kultūrinės kompetencijos ugdymo svarba šiuolaikinėje mokykloje

Kultūrinės kompetencijos ugdymo svarba šiuolaikinėje mokykloje

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-29
Vytauto g. 32, Biržai
Kultu?rine? kompetencija – tai kultu?rine?s savimone?s ugdymas, gri?stas z?iniomis, aktyvia kultu?rine rais?ka ir kultu?riniu sa?moningumu. Tam, kad švietimo darbuotojas ugdytų mokinių kultūrinę raišką, kultūrinį išprusimą, visų pirma pats turėtų stiprinti savąją kultu?rinę kompetenciją. S?i programa padeda spręsti aukščiau įvardintą problemą ir siu?lo profesionalia? paslauga?: stiprinti pedagogų kultu?rinę kompetenciją taikomojo teatro metodais, susiejant teorines žinias su praktinėmis patirtimis. Intensyvių patyriminų kūrybinių laboratorijų metu dalyviai analizuos, kaip šie metodai gali bu?ti pritaikyti ju? profesiniuose kontekstuose, o taip pat stiprins ir kitas kompetencijas, t.y. kritinio mąstymo, Programa aktuali ir ugdymo įstaigų vadovams, nes taikomasis teatras kaip metodas pajėgus saugiais būdais aptarti kylančias įtampas bendruomenėje ir modeliuoti jų sprendimo būdus. Programa prasminga ir mokytojams, uz?siimantiems neformaliuoju ugdymu (bu?reliu? vadovai mokyklose ir kt.), neformalaus s?vietimo teike?jams (formalu?ji? s?vietima? papildanc?io ugdymo bei neformalaus vaiku? s?vietimo tieke?jai), mokytojams, dirbantiems pagal profesinio mokymo programas, taip apt ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Dalis tokias veiklas vykdančių pedagogų tolimesnio profesinio augimo metu kompetenciju? kokybis?kesniam s?ios veiklos vykdymui negavo, todėl ši programa padės jiems įgyti trūkstamų kompetencijų
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta