hero

Neformalusis įvairių gebėjimų mokinių muzikinis ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste

Neformalusis įvairių gebėjimų mokinių muzikinis ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
2024-04-07
Vilniaus g. 5, Pasvalys
Meninis ugdymas – neatskiriama bendrojo ugdymo dalis, tolesnio vaiko mokymosi, gyvenimo bei darbo modernioje visuomenėje kokybės ir sėkmės prielaida. Todėl pedagogas turi domėtis visapusišku vaiko ugdymu, tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Įtraukiojo ugdymo tema šiandien yra labai aktuali. Klausimas – ar muzikos mokytojai pasiruošę jiems iškeltiems įtraukiojo ugdymo tikslams? Labai vertingas dalijimasis ilgamete praktinio darbo patirtimi ir supažindinimas su specialiojo ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi ypatumais, meninės raiškos metodais, padedančiais juos integruoti ir sukurti įtraukią meninę aplinką. Akordeono, kaip solinio instrumento populiarumas auga, tačiau orkestrų tradicija nyksta. Ilgamete pedagoginė praktika rodo, kad grojimas orkestre bei įvairiuose meniniuose kolektyvuose, skatina bei motyvuoja mokinius tobulėti. Varinių pučiamųjų instrumentų mokytojams svarbu mokėti padėti mokiniams ugdytis grojimo techniką, taisyklingą kvėpavimą, prasigrojimo rutiną. Tai yra pagrindai, tačiau ne mažiau svarbu mokytojams ugdytis gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti ir rasti raktą į mokinių širdis. Tokiu būdu mokiniai labiau pasitiki mokytoju, dažnu atveju atskleidžiamas visas mokinio potencialas. Šia programa muzikos mokytojų auditorija bus supažindindama su inovatyviu, edukacinėje praktikoje taikytinu Emocinio imitavimo metodu bei jo panaudojimo galimybėmis, siekiant kryptingo ugdytinių muzikalumo, muzikinės kultūros, saviugdos lavinimo bei muzikos interpretavimo gebėjimų tobulinimo. Praktinių užsiėmimų metu bus pristatomos visiems muzikos ir meno mokyklos mokytojams aktualios mokymo metodikos, kompiuterinio natų rašymo pagrindai, varinių pučiamųjų instrumentų grojimo technikos pagrindai, garso išgavimo, technikos lavinimo pratimai. Vienas iš programos modulių bus skirtas bendrojo ugdymo ir muzikos mokyklos muzikos mokytojams, norintiems patobulinti savo kompetencijas ir įgūdžius kokybiškai ugdyti vaiko vokalinius gebėjimus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Pasvalio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas mokytojusvietimas@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845152332
Renginio vieta