hero

Įtraukusis ugdymas kiekvieno mokinio sėkmei

Įtraukusis ugdymas kiekvieno mokinio sėkmei

Kretingos rajono švietimo centras
2024-06-18
Taikos g. 4, Salantai, Kretingos r. sav.
Įtraukiojo ugdymo vizija yra užtikrinti, kad visų amžiaus grupių besimokantiems asmenims kartu su bendraamžiais vietos bendruomenėje būtų suteiktos prasmingos ir kokybiškos švietimo galimybės. Įtraukiojo ugdymo sėkmė priklauso nuo visaverčio kiekvieno mokinio dalyvavimo ugdymo procese, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Pedagogo tikslas – skatinti kūrybiškumą, kritinį mąstymą, plėtoti mokinių protinio mąstymo įgūdžius, padėti visiems ugdytiniams mokytis su malonumu, kad būtų pasiektas svarbiausias pedagogo darbo rodiklis yra ugdymo rezultatas, o ne ugdymo proceso organizavimas. Psichologijos, edukologijos, sveikatos mokslų tyrimai atskleidžia, kad palanki emocinė, psichologinė ir socialinė mokymosi aplinka yra tiesiogiai susijusi su geresne emocine ir pažintine raida, aukštesniais akademiniais pasiekimais, palankesnių socialinių santykių kūrimu, didesniu emociniu atsparumu išoriniams dirgikliams, mažiau išreikšta rizikinga elgsena, geresniu subjektyviai suvokiamos sveikatos vertinimu, didesniu saugumo jausmu (Zullig et al., 2011; Peterson et al. 2019; Plenty et al., 2014). Lietuvoje SCARF metodas dar tik pradedamas įgyvendinti ugdant mokinių motyvaciją. Pasauliniai tyrimai rodo, kad mokinių motyvacijai įsitraukti į mokymosi procesą šis metodas gali būti sėkmingai pritaikytas. Mokytojams ir specialistams dirbantiems su mokiniais šis metodas gali būti sėkmingai pritaikomas, kad padėtų mokiniams įsitraukti į gyvenimo ir mokymosi uždavinius (Javadizadeh et al. 2022). Mokymų metu dalyviai sužinos, kaip stiprinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, kaip didinti klasės mokymosi rezultatų efektyvumą, kaip atliepti mokinių poreikius, kad smegenys norėtų mokytis ir kurti, kokie yra emocijų ir elgesio sunkumų ir/ar sutrikimų turinčių mokinių ir jų ugdymo ypatumai, kokios pažinimo ir pagalbos galimybės, kaip identifikuoti gabius ir itin gabius mokinius, kokie jų psichologiniai ugdymo aspektai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta