hero

Šiuolaikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktika ir didaktika

Šiuolaikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktika ir didaktika

Panevėžio rajono švietimo centras
2024-03-25
Beržų g. 50, Panevėžys
Programa „Šiuolaikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktika ir didaktika“ parengta remiantis nacionaline 2023–2025 metų prioritetine pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritimi „Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimas“, Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2024 m. m. prioritetu „Mokytojų profesinis tobulėjimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo (mokymo) turinį ir gerinant mokinių mokymo(si) rezultatus“, Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis (toliau – Programa), patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269, Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis (toliau – Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1142. Jau daugiau kaip metai priešmokyklinio ugdymo mokytojai dirba pagal atnaujintą Programą, žinoma, susiduria ir su iššūkiais, ir patiria sėkmę. Įgyvendinant programą „Šiuolaikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktika ir didaktika“ bus derinama teorija ir praktika, planuojama lektoriais pakviesti ir aukštųjų mokyklų dėstytojus, ir mokytojus praktikus. Siekiant skleisti Panevėžio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų profesinę patirtį, programa parengta bendradarbiaujant su keturių Panevėžio rajono savivaldybės įstaigų mokytojais bei direktorių pavaduotojais ugdymui. Todėl įgyvendinant programą bus remiasi švietimo inovacijomis ir praktinėje veikloje išbandyta metodika, ypatingas dėmesys bus skiriamas matematinių ir kalbinių gebėjimų ugdymui bei edukacinių aplinkų kūrimui ir pritaikymui ugdymo procese.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas renata.jankeviciene@prsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37064030739
Renginio vieta