hero

Psichologinio atsparumo, emocinio intelekto, streso valdymo ir lyderystės įgūdžių nauda puoselėjant pedagogo gerovę

Psichologinio atsparumo, emocinio intelekto, streso valdymo ir lyderystės įgūdžių nauda puoselėjant pedagogo gerovę

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-04-22
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programa „Psichologinio atsparumo, emocinio intelekto, streso valdymo ir lyderystės įgūdžių nauda puoselėjant pedagogo gerovę“ sukurta siekiant tobulinti pedagogų emocinės-motyvacinės ir profesinės elgsenos sričių kompetencijas. Programos tikslas – suteikti pedagogams žinių apie tai, kaip išsiugdyti ir išlaikyti psichologinį atsparumą darbe siekiant didinti asmeninį veiksmingumą, puoselėti proto ramybę ir gerovę. Psichologiniu požiūriu stiprus pedagogas geba kurti prasmingus, pagarba ir supratimu grįstus santykius su kolegomis, mokiniais, kitais asmenimis – tiek profesinėje, tiek asmeninėje aplinkose. Ši programa – efektyvių strategijų rinkinys, padedantis išlaikyti emocinę pusiausvyrą, pagerinti profesinę elgseną, optimizuoti veiklą, stiprinti lyderystės įgūdžius ir gebėjimą lanksčiai vertinti aplinkybes, laikytis teigiamos mąstysenos ir gerovės puoselėjimo požiūrio ir kt. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 27 d. patvirtintame „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų apraše“, be kitų kompetencijų, išskiriamos profesinio atsparumo ir streso valdymo, taip pat emocinio intelekto ir lyderystės kompetencijos. Tai liudija, be kita ko, šių kompetencijų aktualumą ir svarbą bendrame mokytojų kompetencijų plėtotės kontekste. Svarbus aspektas, lemiantis programos aktualumą – pastarųjų dešimtmečių švietimo sistemos pokyčiai ir reformos ir nustatyti atnaujintų ugdymo programų, tarpinių patikrinimų, įtraukiojo ugdymo ir kiti reikalavimai. Siekiant užtikrinti sklandų ugdymo(si) procesą pokyčių laikotarpiu, svarbu suteikti pedagogams priemonių, padedančių užtikrinti reikiamų kompetencijų turėjimą, taip pat psichologinį ir emocinį pasirengimą dirbti pokyčių kontekste. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, siūloma programa yra reikalinga. Dėl itin didelio fizinio krūvio, taip pat pastaraisiais dešimtmečiais padidėjusio informacijos srauto mokytojai stresą darbe patiria labai dažnai, tačiau neturi pakankamai žinių apie stresą, jo pasireiškimą bei valdymo būdus (Jaroš, 2020). Mokytojams tenka ne tik didelis fizinis, emocinis, psichologinis krūvis, bet ir didelė atsakomybė už mokinių ugdymą, tarpusavio santykius ir tobulėjimą. Pedagogams reikia praktinių įrankių ir patarimų, kaip susitvarkyti su nepalankiomis aplinkybėmis ir kylančiais iššūkiais mokytojo darbe, kaip ugdytis psichologinį atsparumą, motyvaciją, lyderystė įgūdžius, emocinį ir psichologinį stabilumą ir kt. Programa suteiks žinių, kaip psichologinis, emocinis ir protinis tvirtumas gali padėti puoselėti kokybišką mokytojų ir mokinių komunikaciją ugdymo(si) procese bei kokybiškus socialinius ryšius. Pedagogų gera psichinė, socialinė-emocinė sveikata, atsparumas, pasitikėjimas savimi, atvirumas naujovėms – raktas į geresnius mokinių mokymosi rezultatus. Taigi programa padės pedagogams ne tik rūpintis savo psichologiniu atsparumu ir gebėjimu valdyti stresą, bet ir diegti šias savybes mokiniams. Programa remiasi modelio „Pozityvusis intelektas“ (angl. Positive Intelligence) originalia metodika bei yra pagrįsta neuromokslu, kognityvine elgesio psichologija, pozityviąja psichologija bei našumo mokslu. Programos metu daug dėmesio bus skiriama mąstysenos pokyčiams („vidinis teisėjas“, „savisabotažas“) ir bus mokoma, kaip efektyviai išlaikyti psichologinį tvirtumą ir veiksmingai valdyti stresą net ir susiklosčius pačioms sudėtingiausioms ir didžiausio įtemptumo situacijoms. Programos rezultatas – aukštesnės programos dalyvių psichologinio atsparumo ir streso valdymo, taip pat emocinio intelekto ir lyderystės kompetencijos, taigi ir geresni jų gebėjimai kurti įvairovei atviresnę, motyvuojančią, saugią ugdymo(si) aplinką, skatinančią kiekvieno dalyvio įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą, taip pat mokytojų ir mokinių kūrybiškumą, gerovę ir jos puoselėjimą kasdienėje ugdymo(si) veikloje siekiant geresnių ugdymo(si) rezultatų. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams. Programos trukmė – 42 valandų (31 val. kontaktinio ir 11 val. savarankiško mokymosi). Programą sudaro 10 modulių–seminarų: 1. „Vidinės pusiausvyros išlaikymo strategija. Kaip ją taikyti pedagogo darbe?“ (6 val.: 4 val. kontaktinio ir 2 val. savarankiško mokymosi). 2. „Mokytojo „vidinė išmintis“. Kaip ją pažadinti ir išsaugoti įtemptos dienos eigoje?“ (4 val.: 3 val. kontaktinio ir 1 val. savarankiško mokymosi). 3. „Streso anatomija ir valdymas. Gebėjimas suvaldyti stresą“ (4 val.: 3 val. kontaktinio ir 1 val. savarankiško mokymosi). 4. „Daugiau laimės pamokoje. Kaip „pasigaminti“ laimės intensyvios dienos eigoje?“ (4 val.: 3 val. kontaktinio ir 1 val. savarankiško mokymosi). 5. „Mokytojo veiklos optimizavimas. Trys veiksmingos strategijos“ (4 val.: 3 val. kontaktinio ir 1 val. savarankiško mokymosi). 6. „Psichologinio saugumo ir emocinio intelekto sąsaja ir svarba puoselėjant kūrybą ir siekiant atradimų“ (4 val.: 3 val. kontaktinio ir 1 val. savarankiško mokymosi). 7. „Mokytojas – lyderis. Išmintinga ir skatinanti augti lyderystė“ (4 val.: 3 val. kontaktinio ir 1 val. savarankiško mokymosi). 8. „Atsparumas nesėkmėms klasėje. Kaip pereiti iš neigiamos mąstysenos į teigiamą?“ (4 val.: 3 val. kontaktinio ir 1 val. savarankiško mokymosi). 9. „Kaip išsiugdyti nugalėtojo mąstyseną? Augimo mąstysenos ir fiksuotos mąstysenos modelių taikymo galimybės“ (4 val.: 3 val. kontaktinio ir 1 val. savarankiško mokymosi). 10. „Kaip pripildyti atsparumo stresui įgūdžių rezervą? Kokybiško miego ir psichologinio atsparumo ryšys“ (4 val.: 3 val. kontaktinio ir 1 val. savarankiško mokymosi).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas daiva.jeremiciene@kaunosic.lt
Renginio vieta