hero

Universalus dizainas ir kitos priemonės įtraukiam švietimui įgyvendinti

Universalus dizainas ir kitos priemonės įtraukiam švietimui įgyvendinti

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2024-03-22
Pakalnės g. 6 a, Šiauliai
Programos tikslas – supažindinti skirtingas mokyklų bendruomenių grupes su universalaus dizaino metodu, kuris padės pereiti iš specialiojo į įtraukiojo ugdymo principais grįstą švietimo sistemą. Programos uždaviniai: 1. Suteikti žinių apie universalų dizainą švietime, universalumo sampratą, principus, kokybišką pagalba įvairių poreikių mokiniams ir mokymosi sėkmę kiekvienam. 2. Plėtoti praktinius įgūdžius formuojant pozityvaus mokyklos bendruomenės požiūrį palaikant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, taip pat suteikiant emocinę pagalbą mokytojui, įtraukiojo ugdymo procese. 3. Skatinti taikyti įvairius bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais metodus, padedant mokiniui mokytis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta