hero

Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijos stiprinimas, skatinant įtraukiojo ugdymo supratimą ir nuoseklų diegimą

Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijos stiprinimas, skatinant įtraukiojo ugdymo supratimą ir nuoseklų diegimą

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-28
Vytauto g. 32, Biržai
Įtraukiojo ugdymo tema labai aktuali Lietuvos švietimo kontekste. Siekiant užtikrinti visų mokinių galimybę gauti kokybišką išsilavinimą, šalis įsipareigoja vykdyti įtraukiojo ugdymo principus ir integruoti specialiųjų poreikių vaikus į ugdymo procesus. Visų vaikų įtraukimas į švietimo sistemą, suteikiant jiems vienodas galimybes ir palaikant jų skirtingus gebėjimus bei poreikius, tampa ne tik užduotimi bet ir moraliniu imperatyvu. Švietimo sistema susiduria su įvairiais iššūkiais, kurie trukdo efektyviai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus. Vienas iš iššūkių yra mokyklos bendruomenės pasirengimas ir specialistų kompetencijos, reikalingos efektyviam mokymui skirtingų gebėjimų ir poreikių turintiems mokiniams. Taip pat svarbu užtikrinti tinkamas ugdymo įstaigų infrastruktūras, kurios galėtų atitikti specialiųjų poreikių vaikų reikalavimus. Mokymo programa bus siekiama suteikti reikiamas žinias, įgūdžius bei praktikas dirbant su specialiųjų poreikių vaikais. Padėti specialistams atrasti, tobulinti, plėtoti įvairias mokymo strategijas, individualizuoti mokymo planavimą ir naudotis pagalbinėmis priemonėmis, siekint užtikrinti visų mokinių sėkmę.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta