hero

Projektų metodas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Projektų metodas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Palangos švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-25
Jūratės g. 11, Palanga
Projektų metodas yra aktyvaus, patirtinio ugdymo(si) metodas, puikiai tinkantis ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. Jis padeda sudominti ir stiprina vaikų mokymosi motyvaciją. Įgyvendinant projektines veiklas, galima taikyti įvairias mokymo(si) strategijas ir sukurti sėkmingo mokymosi prielaidas. Mokytojai, vykdydami projektinę veiklą, gali veiksmingai taikyti praktines naujoves, o vaikai išmoksta mokytis ir kaupia patirtį. Taikant šį metodą, galima daug dėmesio skirti inovacijoms, naudoti išmaniąsias technologijas, kaip priemonę, kuri padeda pasiekti ugdymo(si) tikslų. Taip pat projektinė veikla sukuria puikias galimybes įtraukiajam ugdymui, visi vaikai gali aktyviai veikti, nepriklausomai nuo jų raidos, gebėjimų ir pasiekimų. Tam, kad vaikai įgautų sėkmingo mokymosi patirčių ir pasiruoštų mokyklai, labai svarbu tikslingai ir veiksmingai taikyti projektų metodą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Todėl šioje programoje bus aptariama kaip teisingai planuoti ir organizuoti projektines veiklas, kaip kurti įtraukiančias aplinkas suplanuotoms veikloms įgyvendinti, bei, kaip siejant su vaiko pasiekimų vertinimu, analizuoti tokio ugdymo(si) proceso veiksmingumą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Palangos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lina.urbanaviciute@palangosspt.lt
Renginio vieta