hero

Kūrybinis skaitymas kompetencijomis grįstame įtraukiajame ugdyme

Kūrybinis skaitymas kompetencijomis grįstame įtraukiajame ugdyme

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-04-26
Vytauto pr. 44, Kaunas
Šuolaikinėje visuomenėje, kurioje vertinamas kiekvieno mokinio potencialas ir skatinamas įvairovės pripažinimas, įtraukusis ugdymas tampa ne tik rekomendacijomis, bet ir būtinybė. Šioje programoje aptariami pagrindiniai principai ir vertingos praktikos, kurios įgalina mokytojus ir ugdytojus efektyviai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo idėjas. Kūrybinio skaitymo įtaka kompetencijų ugdymui yra labai svarbi tema, nes ji siejasi su mokinių raidos visapusiškumu. Per kūrybines veiklas, skaitymo supratimas ir interpretacija tampa ne tik užduotimis, bet ir prasmingu procesu, kuris ugdo kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir žodinį išsireiškimą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ernesta.strainyte@kaunosic.lt
Renginio vieta