hero

Muzikos reikšmė mokyklos bendruomenės kultūrinės, komunikacinės, socialinės kompetencijos ugdymui

Muzikos reikšmė mokyklos bendruomenės kultūrinės, komunikacinės, socialinės kompetencijos ugdymui

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-03-23
Vytauto pr. 44, Kaunas
Bendruomenė kyla iš trikampio „Vaikas – Tėvai – Mokytojas“, lygiavertiškai veikiančių ugdymo(si) procese. Šios programos tikslas - muzikos pagalba padėti mokyklos bendruomenės nariams ugdytis socialinę, komunikacinę ir kultūrinę kompetencijas. Lektoriai pristatys teorinius kompetencijų suvokimo ugdymo procese pagrindus, iš savo gausios patirties pedagoginėje ir instrumentinio muzikavimo praktikoje suteiks dalyviams žinių apie muzikinių veiklų galimybes ugdant kompetencijas bei padės lavinti praktinius įgūdžius kaip muzikavimo pagalba burti mokyklos bendruomenę.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ernesta.strainyte@kaunosic.lt
Renginio vieta