hero

Švietimo pagalbos specialistų (logopedų ir specialiųjų pedagogų) ūgtis siekiant vaiko gerovės ir pažangos

Švietimo pagalbos specialistų (logopedų ir specialiųjų pedagogų) ūgtis siekiant vaiko gerovės ir pažangos

Palangos švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-27
Jūratės g. 11, Palanga
Švietimo pagalbos specialistai nuolat teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, jų tėvams ar globėjams bei juos ugdantiems pedagogams siekiant padidinti ugdymosi veiksmingumą, atitinkantį jų raidą. Specialistai naudojasi aprašytais metodais, tyrimais, specializuotomis priemonėmis, tačiau, teikdami pagalbą vaikui, susiduria su įvairiomis problemomis ir trikdžiais. Pastaruoju metu daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, susiduriama su sutrikimų kombinacijomis, netipiniais atvejais. Taip pat specialistams kyla iššūkių bendraujant su tėvais, dalis tėvų nenori pripažinti, kad jų vaikas turi sunkumų ar sutrikimų ir jam reikalinga specialistų pagalba. Įgyvendinat įtraukųjį ugdymą, vis dažniau prireikia veiksmingos pagalbos mokytojams konsultuojant juos įtraukties klausimais. Todėl svarbu, kad švietimo pagalbos specialistų kompetencijos būtų nuolat tobulinamos siekiant didinti teikiamų paslaugų veiksmingumą. Šioje programoje specialieji pedagogai ir logopedai išsamiau susipažins su įvairiose ugdymo įstaigose vykstančiais įtraukties procesais, turės galimybę labiau įsigilinti į save, mokysis atpažinti profesinio perdegimo rizikas bei, aptardami ir padėdami vienas kitam, pastiprins savo kompetencijas, leidžiančias efektyviau teikti pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Papildoma informacija
Savivaldybė Palangos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lina.urbanaviciute@palangosspt.lt
Renginio vieta