hero

Kūrybinių darbų projektas , skirtas tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinę savivoką, „Skudurinės Onutės istorija“

Kūrybinių darbų projektas , skirtas tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinę savivoką, „Skudurinės Onutės istorija“

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
2024-04-08
Vingio g. 7A, Alytus
1.Sudaryti sąlygas patirtiniam mokymuisi, ieškant naujų neįprastų metodų vaiko kūrybinei vizualinei raiškai. 2. Ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, fantaziją, estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas, atskleidžiant skudurinių lėlyčių grožį ir išskirtinumą. 3. Glaudinti lopšelio-darželio ir tėvų (globėjų) bendravimą, bendradarbiavimą. 4. Pasidalinti gerąja patirtimi su ugdymo įstaigos bendruomene.
Papildoma informacija
Savivaldybė Alytaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas birute.cerneviciene@amppt.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37065801225
Renginio vieta