hero

Universalus mokymosi dizainas: įtraukūs ugdymosi metodai

Universalus mokymosi dizainas: įtraukūs ugdymosi metodai

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-04-15
Baltijos pr., Klaipėda
Lietuvos švietimo bendruomenės nuolat mokosi, kaip įvairius vaikus įtraukti į ugdymosi procesą, kad jis būtų įdomus, paprastas, kad visiems besimokantiesiems būtų suteikiamos lygios ugdymosi galimybės, siekiant įgyvendinti jų potencialą? atitinkančius rezultatus. Kaip niekada svarbu personalizuoti vaikų ugdymą taikant diferencijuotas užduotis bei įtraukius ugdymosi metodus. Tokiam ugdymui svarbu stiprinti mokinių galias, ugdyti jų drąsą klausti, klysti, bendradarbiauti ir taip toliau ugdytis. Įtraukūs ugdymosi metodai kviečia ugdymosi procese bendradarbiauti ne tik mokinius, bet ir mokytojus. Todėl mokykloje atsiranda bendras pamokų planavimas, bendri, įtraukūs projektai, o mokymosi procesas neapsiriboja tik klasės erdve. Šį mokymų programa padės suprasti ir įsisavinti: - kontekstinio ugdymo svarbą; - ugdymo personalizaciją per diferencijaciją; - įtraukių metodų įvairovę skirtingų disciplinų pamokose; - skirtingų disciplinų bendrą pamokų planavimą tiek pradinėje, tiek pagrindinėje mokykloje; - skirtingų disciplinų bendrųjų projektų naudą skirtingų galių vaikams; - mokinių charakterio ugdymo svarbą. Po šių mokymų, mokytojams pradėjus taikyti įtraukiuosius metodus pamokose, planuojant bendras pamokas ir projektus, mokinių ugdymosi motyvacija augs, stiprės jų socio-emocinės bei ugdymosi kartu kompetencijos, o tai stiprins ir jų akademinių žinių bei gebėjimų rezultatus. Mokymų dalyvių tikslinė grupė – pradinės ir pagrindinės mokyklos mokytojai, ugdymo vadovai. Programos trukmė – 40 val. (teoriniai užsiėmimai - 15 val.; savarankiškas darbas - 13 val. ; refleksija -12 val). Programa bus vykdoma tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, naudojant Teams platformą
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta