hero

Kūrybiškumo ugdymo pagrindas-kūrybingas mokytojas

Kūrybiškumo ugdymo pagrindas-kūrybingas mokytojas

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2024-04-10
Paeismilgio g., Kėdainiai
Kūrybingumo vaidmens didėjimą šiuolaikinėje visuomenėje liudija kūrybinį darbą dirbančių žmonių – mokslininkų, inžinierių, menininkų, dizainerių ir žinias kuriančių bei naudojančių profesionalų – dalies augimas. 21 a. mums vis labiau reikia kūrybingumo kaip gebėjimo rasti originalius sprendimus, susidoroti su neapibrėžtumo būsena, unikaliai kurti ir perkurti savo aplinką, profesinį bei asmeninį gyvenimą ir nuolat keistis. Mokytojams taip pat kūrybingumas ir kūrybiškumas labai svarbūs, ypač dirbant dailės mokykloje. Geras mokytojas yra ne tik žinių šaltinis ir mokymosi vadovas, bet ir kūrybingos veiklos pavyzdys, kūrybingumui būtinų nuostatų ir profesinės etikos ugdytojas. Laikantis nuostatos, kad kiekvieno žmogaus kūrybingumą galima atskleisti ir ugdyti, kyla poreikis apie jį kalbėti konkrečiau, įvardyti, kaip jis pasireiškia. Kėdainių dailės mokyklai yra svarbu ne tik sudominti mokyklą ir programą pasirinkusį mokinį, suteikti jam žinių, motyvuoti mokytis, bet viena iš svarbiausių sąlygų – kūrybiškumo ugdymas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas d.ceidiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 834753897
Renginio vieta