hero

Vadybos ir pasidalytosios lyderystės kompetencijų ryšys

Vadybos ir pasidalytosios lyderystės kompetencijų ryšys

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2024-05-30
Vytauto g. 32, Biržai
Švietimo sektorius pastaruosius metus išgyvena itin stiprius sistemos pokyčius. Atsižvelgiant į statistiką, dauguma šio sektoriaus darbuotojų yra ilgamečiai darbuotojai, turintys didžiulę darbinę patirtį. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Vadybos ir pasidalytosios vadybos mokymai" orientuota būtent į švietimo sektoriuje dirbančius mokytojus, klasės auklėtojus jų skatinimą mokytis visą gyvenimą, įvairių žinių bei įgūdžių jiems suteikimą, verslumo, lyderystės ir kompetencijų skatinimą bei įgijimą. Pagrindinis mokymosi programos, skirtos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams, tikslas - tobulinti švietimo darbuotojų lyderystės ir vadybines kompetencijas, siekiant darbuotojų profesinio augimo ir asmeninio meistriškumo. Šis unikalus kursas padės ambicingiems, norintiems augti ir tobulėjantiems mokytojams, esamiems lyderiams arba dar tik pradėjusiems šią kelionę išsinešti platesnį suvokimą apie šiandienos ir ateities lyderystę bei pasaulines tendencijas, pasisemti aukščiausio lygio profesionalų atrinktų žinių, kaip pasitelkti lyderystę mokinių ugdymui, kuris tampa vis labiau kompleksiškesnis, inovatyvesnis, tvaresnis, labai dinamiškas. Naujausios lyderystės ugdymo tendencijos, įtakos dėsniai, psichologinės elgsenos novatoriški metodai - leis kompleksiškai ugdyti vadybines lyderystės kompetencijas ir yra grindžiamos pagarba asmens orumui ir savitumui, tikėjimu kiekvieno žmogaus galimybėmis, tobulėjimo visą gyvenimą samprata, žmogaus pažinimu, tarpusavio bendradarbiavimo principu. 40 akad. val. mokymų programa skirta švietimo darbuotojų pasidalytosios lyderystės, pokyčių valdymo, išorinės ir vidinės komunikacijos, žmogaus psichologinės elgsenos metodų, emocinio intelekto ugdymo kompetencijų tobulinimui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta