hero

Kokybės vadyba ugdymo įstaigoje, nuo kokybės vadybos modelių teorijos iki realaus pokyčio organizacijoje

Kokybės vadyba ugdymo įstaigoje, nuo kokybės vadybos modelių teorijos iki realaus pokyčio organizacijoje

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
2024-05-06
V. Mačernio g. 29, Plungė
Aktualumas. Kokybės vadyba švietime yra nepaprastai svarbi, nes ji tiesiogiai veikia mokymosi procesą, mokytojų bei mokinių pasiekimus bei bendrą švietimo sistemos efektyvumą. Aktualizuojant kokybės vadybos diegimo aktualumą švietimo įstaigose išskiriami šie pagrindiniai aspektai: Mokinių mokymosi rezultatai: Kokybės vadyba orientuojasi į mokymosi rezultatų gerinimą. Ji padeda užtikrinti, kad mokymo procesas būtų efektyvus ir gerėtų mokinių mokymosi pasiekimai. Mokytojų parengimas: Užtikrinant kokybės vadybos procesus mokykloje užtikrinamas kokybiškas ir nenutrūkstamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, kuris savo ruoštu užtikrina efektyvesnį ugdymo procesą bei didina mokinių mokymosi pasiekimus Standartai ir vertinimas: Kokybės vadyba į švietimo organizacijos veiklą įtraukia standartus ir vertinimo sistemas, kurios padeda įvertinti mokymosi rezultatus, mokytojų darbą ir bendrą švietimo kokybę. Inovacijos ir tobulinimas: Nuolatinis procesų, metodų ir technologijų tobulinimas švietime yra esminis įrankis gerinant mokinių mokymosi rezultatus ir didinat mokymosi motyvaciją. Kokybės vadyba skatina šiuos pokyčius. Visuomenės pasitikėjimas: Aukštesnė švietimo kokybė ir skaidrumas prisideda prie visuomenės pasitikėjimo švietimo sistema ir leidžia sukurti tvirtesnę švietimo politiką. Reikalingumas. Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui, siekiantiems tvarių pokyčių organizacijoje ir geresnių mokinių mokymosi pasiekimų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Plungės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laimagalvanauskiene@plungespspc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 488459076
Renginio vieta