hero

Bendruomeniškumo (humanizmo) etika

Bendruomeniškumo (humanizmo) etika

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-05-20
Mokyklos g., Marijampolė
Kaip rodo tarptautiniai tyrimai (European Values Study 2017, World Happiness Report 2019) Lietuvos gyventojų savivertės lygis ir laimės pojūtis yra vienas žemiausių visoje Europoje. Moksliškai įrodyta, jog šie du dalykai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, tad ugdant viena – ugdosi ir kita. Taip pat įrodyta, jog pagrindiniai žmogaus socialiniai gebėjimai, tokie kaip savivertė ir pagarba kitam išsivysto mokykliniame amžiuje ir daro esminę įtaką tolimesniam asmenybės formavimuisi, elgesiui, socialinio gyvenimo sėkmei. Pedagogų sąmoningumas šiose temose Lietuvoje yra minimalus (nors situacija po truputį ir gerėja). Tai rodo, kad problema užprogramuojama dar mokykloje – pedagogai dėmesį pirmiausia koncentruoja savo dėstomam dalykui, o socialinės ir emocinės moksleivių kompetencijos bei pasitikėjimo savimi skatinimas paliekami likimo valiai. Rengiančios pedagogus mokyklos taip pat darbui su socialinėmis ir emocinėmis kompetencijomis didelio dėmesio neskiria, tad jas baigę pedagogai tobulintis turi patys, o tai lemia asmeninė motyvacija bei žinojimas, kaip tai padaryti. Ši programa skirta mokytojų sąmoningumui ugdyti per bendražmogiškas, bendruomeniškas kompetencijas, pozityviosios psichologijos principus, patirtinio ugdymo metodus. 12 modulių programoje dirbama ne su ekspertinėmis žiniomis, bet per mokytojo patirtį – sprendžiamos įvairios situacijos, su kuriomis teko susidurti patiems pedagogams ir jų kolegoms. Vienas iš esminių akcentų – mokymo turinio patyrimas ir suvokimas asmeniškai, kad kuo aiškiau ir priimtiniau gautas žinias būtų galima pritaikyti ugdymo procese. Programoje numatoma ši darbo forma - mokymai, paremti patirtinio ugdymo metodais, todėl didžąją mokymų dalį sudaro praktika bei medžiagos taikymas praktikoje savarankiškai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta