hero

Ugdomasis konsultavimas pedagoginės veiklos tyrimo (PVT) organizavimui

Ugdomasis konsultavimas pedagoginės veiklos tyrimo (PVT) organizavimui

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
2024-05-02
V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Programa skirta pedagoginės veiklos tyrimo (PVT) projektų įgyvendinimo patirtį turintiems pedagogams, kurie po šios programos mokymų taps kitų švietimo įstaigų PVT projektų įgyvendinimo fasilitatoriais. Jos tikslas – padėti kiekvienam programos dalyviui sustiprinti savo profesinį kapitalą bei profesionalumą ir įgalinti prisidėti prie Šiaulių rajono ugdymo įstaigų tinklaveikos stiprinimo įgyvendinant Tūkstantmečio mokyklų programą bei formuojant suvokimą apie gerosios patirties svarbą kuriant partnerystės tinklus. Uždaviniai: - atnaujinti ir pagilinti pedagogų – būsimų konsultantų / fasilitatorių – teorines ir praktines žinias apie pedagoginės veiklos tyrimą (PVT) – labiausiai pasiteisinusią profesinio tobulėjimo formą; - suteikti žinių, kaip padėti organizuoti PVT projektus mokyklų bendruomenėse ir kaip konsultuoti kolegas, vykdančius PVT; - padėti pasirengti PVT projektų įgyvendinimo metu kylantiems iššūkiams ir jų valdymui bei sprendimo būdų paieškai; - suteikti žinių apie suaugusiųjų darbo grupių fasilitavimo metodologiją ir sudaryti galimybę įgyti ugdomojo konsultavimo įgūdžių gaunant ir teikiant kokybišką grįžtamąjį ryšį. Moduliai: -.Teminis įvadinis seminaras būsimiems mokytojams – konsultantams „Veiklos tyrimas („Action research“) mokykloje – galimybės ir iššūkiai. -.Praktinis seminaras ,,PVT įgyvendinimas klasėje – ko reikia, kad tai pavyktų“. -.Praktinis seminaras „Kaip mokyti kolegas. Ugdantysis konsultavimas, Pedagogikos ir andragogikos skirtumai“. -.Praktinis seminaras „Tyrimo klausimo formulavimo ir tyrimo metodų pasirinkimo svarba PVT sėkmei“. -.Praktinis seminaras „Grįžtamasis ryšys ir jo vaidmuo veiklos sėkmei įgyvendinat PVT". -.Praktinis seminaras „PVT taikymo iššūkiai ir jų valdymas“. -.Seminaras ,,Darbo su grupe organizuojant PVT konsultacijas pratybos ir jų refleksija“.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šiaulių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimopagalba@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 841580813
Renginio vieta